Xem đường tình duyên qua chỉ tay bạn nên biết

Đường bắt đầu trên đường tâm tính vào khoảng 25 tuổi – 30 tuổi. Đường càng cách xa thì tuổi càng cao và sát đường tâm linh thì kết hôn sớm.

Là một trong năm đường cơ bản nhất của bàn tay. Nó xuất phát từ lòng bàn tay chạy về ngón út đến dưới ngón út.

dao-noi-tren-duong-hon-nhan-821x1024

Đường này chỉ về trạng thái hôn nhân. Đồng thời kết hợp với ý nghĩa của đường tâm tính để hiểu thêm về hạnh phúc của cá nhân. Sự kết hợp nam nữ có hay không có giá thú không thể hiện ở đây. Mặc dù đó là một phần cuộc sống.

–     Đường hôn nhân bắt đầu trên đường tâm tính vào khoảng 25 tuổi – 30 tuổi. Đường càng cách xa thì tuổi càng cao và sát đường tâm linh thì kết hôn sớm.

–     Đường hôn nhân chỉ chạy về hướng ngón út thôi thì hôn nhân không giá thú, thay đổi.

–     Đường hôn nhân có nhánh rẽ theo hướng đường tâm tính thì có ly hôn.

–      Đường này dài đậm rõ ràng là hôn nhân bền chặt.

–      Đường này mờ nhạt hôn nhân miễn cưỡng.

–      Đường hôn nhân có sao hay đường cắt: Hôn nhân trắc trở.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>